cám ơn vì đã mua hàng

Cảm ơn bạn đã mua Ứng dụng Hub Video. Bạn sẽ nhận được một email với các liên kết tải xuống trong vòng vài phút.

Để tải xuống các bản cập nhật trong tương lai: trong email, bạn sẽ thấy đơn đặt hàng 'Tham khảo: #' mà bạn có thể sử dụng để tải xuống phiên bản mới nhất từ trang web này:

my.videohubapp.com