Windows

Miễn phí

  • Giới hạn 50 video cho mỗi trung tâm
Bản giới thiệu
  • v3.2.0(120mb)
Xách tay

Mac

Miễn phí

  • Giới hạn 50 video cho mỗi trung tâm
Bản giới thiệu
  • v3.2.0(129mb)
v3.1.0

Linux

Miễn phí

  • Giới hạn 50 video cho mỗi trung tâm
Bản giới thiệu
  • v3.2.0(168mb)
v3.1.0

Chi tiết

100% dọn dẹp

100% CLEAN giải thưởng - Softpedia

Thanh toán

Tất cả các khoản thanh toán được xử lý bởi Stripe hoặc PayPal với quy trình thanh toán do Chec xử lý.

Sau khi mua

Bạn sẽ được đưa đến trang tải xuống của mình cũng như được gửi qua email một liên kết để tải xuống. Trong ít nhất một năm kể từ lần mua đầu tiên, bạn sẽ có thể tải xuống phiên bản mới nhất của phần mềm bất kỳ lúc nào. Nếu bạn bị mất liên kết, chỉ cần liên hệ với tôi. my.videohubapp.com

Tại sao phải trả những gì bạn muốn?

Tôi muốn nhiều người có thể sử dụng phần mềm hơn, vì vậy giá thấp hơn mức bình thường, nhưng tôi cũng muốn làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, vì vậy $3.50 từ mọi giao dịch mua đều chuyển đến Against Malaria Foundation, một tổ chức từ thiện được xếp hạng bởi GiveWell. Vui lòng cân nhắc trả bao nhiêu tiền nếu bạn cho là phù hợp.

Đọc thêm

Cảm ơn bạn

This software uses FFmpeg