Boris Yakubchik

Boris Yakubchik

Twórca Video Hub App

Boris jest programistą internetowym pracującym w Forbes. Aplikacja Video Hub to poboczny projekt stworzony za pomocą Electron i Angular. $3.50 z każdej sprzedaży tego oprogramowania jest przekazywane na rzecz Against Malaria Foundation, najlepiej ocenianej organizacji charytatywnej GiveWell.

Dlaczego wpłacać?

Against Malaria Foundation

Darowizny trafiają do Against Malaria Foundation (AMF), ponieważ jest to najlepiej oceniana organizacja charytatywna GiveWell, niezależnego rzeczoznawcy organizacji charytatywnych. Każde 2 dolary przekazane AMF chronią dwie osoby przed malarią przez 3-4 lata.

Boris przeznacza co najmniej 10% swojego dochodu na najbardziej opłacalne organizacje charytatywne (patrz GiveWell) od 2011 roku. Sprzedaż tego oprogramowania zapewni dodatkowe darowizny na jego ulubioną organizację charytatywną.

O AMF:

Skoncentruj się na programie z doskonałymi dowodami skuteczności i opłacalności.GiveWell
Procesy zapewniające, że sieci docierają do zamierzonych odbiorców oraz monitorowanie, czy pozostają one w domach i w dobrym stanie przez długi czas.GiveWell
Miejsce na większe finansowanie - uważamy, że AMF będzie w stanie wykorzystać dodatkowe środki na dostarczenie dodatkowych sieci.GiveWell
Przejrzystość - AMF dzieli się z nami istotnymi informacjami na temat swojej pracy, a my jesteśmy w stanie uważnie śledzić i rozumieć jej pracę.GiveWell