Boris Yakubchik

Boris Yakubchik

Tvůrce Video Hub App

Boris je webový vývojář pracující ve Forbesu. Video Hub App je vedlejší projekt vytvořený pomocí Electron a Angular. $3.50 každého prodeje tohoto softwaru je věnováno Against Malaria Foundation, nejlépe hodnocené charitativní organizaci GiveWell.

Proč darovat?

Against Malaria Foundation

Dary jdou na Against Malaria Foundation (AMF), protože se jedná o nejlépe hodnocenou charitu od GiveWell, nezávislého hodnotitele charity. Každé 2 $ poskytnuté AMF chrání dva lidi před malárií po dobu 3-4 let.

Boris od roku 2011 poskytuje nejméně 10% svého příjmu nejefektivnějším charitativním organizacím (viz GiveWell). Prodej z tohoto softwaru poskytne další dary jeho oblíbené charitě.

O AMF:

Zaměřte se na program s vynikajícími důkazy o účinnosti a nákladové efektivnosti.GiveWell
Procesy zajišťující, aby se sítě dostaly k zamýšleným příjemcům, a sledování, zda dlouhodobě zůstávají v domovech a v dobrém stavu.GiveWell
Prostor pro další financování - věříme, že AMF bude moci použít další prostředky k dodání dalších sítí.GiveWell
Transparentnost - AMF s námi sdílí důležité informace o své práci a my jsme schopni pozorně sledovat a porozumět její práci.GiveWell